Hľadáte pomoc?

Žiadosť o vymazanie informácií zo systému

Je našou povinnosťou splniť všetky vaše želania, medzi ktoré patrí samozrejme aj zmazanie údajov, ktoré o vás držíme.

Keďže u nás v systéme je všetko prepojené na e-mail, je potrebné nám zadať váš e-mail, aby sme skontrolovali, či máte u nás vytvorený účet a tak podobne. Hneď potom sa automaticky všetky údaje zmažú bez toho, aby sa ďalej uchovávali.